IAIR

 

Agjencia kombetare e falimentimit eshte anetare e Shoqates nderkombetare te rregullatoreve te falimentimit.