Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, Janar-Nentor 2023

Pyetshtetin.al

Sistemi elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit i ofron mundësinë çdo qytetari apo/dhe çdo grup interesi të mund të dërgojnë në mënyrë të thjeshtë elektronike kërkesat edhe pranë Agjencisë Kombëtare të Falimentimit si edhe mund të dërgojë ankesa në rast refuzimi të informacionit të kërkuar pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.