Rreth Nesh

Agjencia Kombëtare e Falimentimit

Rreth nesh

Kjo strukturë ka si qëllim kryesor mbrojtjen e integritetit të sistemit të falimentimit si dhe përcaktimin e rregullave të standardizuara për licensimin e Administratorëve të Falimentimit dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë së tyre, duke garantuar zbatimin e dispozitave që rregullojnë procedurat e falimentimit.